Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny

Provozovatel kotelny je povinen zajistit ve lhůtě 1x za rok provádění odborných prohlídek nízkotlakých kotelen. Prohlídky vykonávají osoby, které ovládají předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení, kotelny a předpisy související. Touto osobou může být tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. Z každé prohlídky je vyhoten písemný zápis.

Lhůty pravidelných prohlídek:

  • před uvedením kotelen do provozu,

  • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

  • při změně druhu paliva,

  • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

 

Kontaktujte nás