Technická prohlídka motorových vozíků

Provádíme technické prohlídky manipulační techniky všech značek v souladu s normou ČSN 268805. Tuto prohlídku provádíme v daném místě používání a to odborně vyškolenou osobou. 

Bezpečný provoz strojů a zařízení je jednou z mnoha nedílných součástí při plnění základních povinností zaměstnavatele. Tuto prohlídku je třeba provádět minimálně 1 x ročně a v případě, že by došlo k pracovnímu úrazu nezpůsobilým vozíkem, může být zaměstnavateli dle platné legislativy uložena pokuta až do výše 1 milionu korun.

 

Kontaktujte nás