Obsluha tlakových nádob

Obsluhovat tlakové nádoby podle normy ČSN 69 0012 mohou pouze osoby řádně zaučené, zaškolené a vlastnící osvědčení k obsluze tlakových nádob stabilních.

Provádníme školení: základní i opakovací.

určeno pro

 • obsluhu tlakových nádob stabilních

 • obsluha expanzní nádoby

 • obsluha vzdušníku

obsah

 • zákonem č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru

 • zákon č. 251/2005 Sb. - o inspekci práce

 • ČSN 69 0012 TNS - provozní požadavky

 • ČSN 06 0830 – zabezpečovací zařízení pro ústřední topení a teplá voda 

 • základní pojmy – tlak, nejvyšší dovolený tlak PS, pracovní tlak, bezpečnostní výstroj, tlaková výstroj 

 • provoz TNS, kontrola funkce výstroje včetně bezpečnostní

 • povinnosti obsluhy TNS

 • provozní pokyny pro obsluhu TNS (deník)


účastík obdrží

 • osvědčení s platností 3 roky

 • školící materiály

 

Kontaktujte nás