Odborný technik jeřábů a zdvihadel

Aktuální norma ČSN ISO 12 480-1, ketrá nahradila dříve platnou ČSN 27 0143 přinesla podstatné změny pro zdvihací zařízení a dále změny v  povinnostech odborných techniků zdvihacích zařízení.

Práce odborného technika je především dle ČSN ISO 9927-1 provádět pravidelné inspekce a dozor nad bezpečností provozu a technickým stavem jeřábů, které v minulosti zajišťovali provozní technici.

 


Obsah kurzu:
  • 
Aktuální legislativa
  • 
Bezpečné používání jeřábů

  • Provozní požadavky 

  • Elektrická zařízení
  • 
Požadavky na zdvihací zařízení
  • Vázací a uchopovací prostředky, vázání břemen


 

Kontaktujte nás