Audit GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
 
ze dne 27. dubna 2016
 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)