Vítejte na rodat4.cz

lešení, rekvalifikace, školení

   

Lešení   Školení   Revize   Rekvalifikační kurzy   Dotace na vzdělávání   Grafika   e-shop

Novinky

Projekt Ukrajina a Indie

  • Ensuring retraining in the building industry under the Ukraine and India project
  • Забезпечення перепідготовки у будівельній галузі за проектом Україна та Індія

Projekt Ukrajina 

Celý článek

Audit GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
 
ze dne 27. dubna 2016
 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Celý článek

Kontaktujte nás