Požární ochrana

školení požární ochrany lze po dohodě uskutečnit do 3 pracovních dnů od objednání

po celé ČR nebo v našem školícím středisku

toto školení lze realizovat formou e-learningu

Povinnost školení v oblasti požární ochrany ukádá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím zákon o požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V případě kontroly HZS a zjištění nedostatků v této oblasti, může být uložena právnické nebo podnikající fyzické osobě pokuta až do výše 500 000Kč.

 

Provádíme školení
 
  • řadových zaměstnanců
  • vedoucích zaměstnanců
  • preventivních požárních hlídek 
  • preventistů požární ochrany

 

Kontaktujte nás