Revize lešení 

  • Nejste si jisti , že Vám dodavatel předává lešení bezpečné a provedené podle platných předpisů a norem ? 

  • Nezávisle odborně posoudíme předávanou konstrukci včetně protokolu o kontrole a fotodokumentace

  • Jednorázové i periodické odborné prohlídky lešeňových konstrukcí a žebříků ve smyslu ČSN 

  • Poradenství v oblasti dočasných stavebních konstrukcí

  • "osoba odborně způsobilá pro dočasné stavební konstrukce"

Citace z ČSN 73 8101 :

"8. 4 .prohlídky a údržba

Konstrukce lešení musejí být neustále udržovány tak aby mohly bezpečně plnit funkci pro kterou  byly zřízeny. Konstrukce lešení musejí být každý měsíc odborně prohlíženy, tento interval se zkracuje na 14 dní u lešení vystavených účinkům mechanického kmitání ,lešení pojízdných ,lešení zavěšených .

Při pravidelných odborných prohlídkách se ověřuje zda v průběhu užívání nedošlo v konstrukci ke změnám nebo poruchám které by mohly mít nepříznivý vliv na statickou, funkční a pracovní bezpečnost .

Po mimořádných okolnostech které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení popřípadě na okolí (po bouři,větru o rychlosti nad 14 m/s silném sněžení apod.) se musí konstrukce ihned odborně prohlédnout .

Mimo pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce zábradlí podlahy výstupy apod..

Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny."

  • Revize lešení a žebříků lze po dohodě uskutečnit do 3 pracovních dnů od objednání

Osvědčení: OOZ2014.jpg 

Více informací na www.revize-leseni.cz

 

Kontaktujte nás