Hasící přístroje a hydranty

Lhůty kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů a hydrantů ukládá vlastníkům objektů zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., která také určuje odbornou způsobilost osoby provádějicí tyto kontroly.

Nabízíme komplexní servis hasících přístrojů a hydrantů:

  • rozmístění hasících přístrojů po objektu
  • drobné opravy přímo na místě, opravy u nás v dílně
  • plnění všech druhů hasících přístrojů (vodní, sněhový, práškový, pěnový)
  • tlakové zkoušky hasících přístrojů, hydrantových systémů
  • revize a periodické kontroly hasících přístrojů
  • revize hydrantů nástěnných, podzemních i nadzemních

 

Kontaktujte nás