školení lešenářů

 • školení lešenářů dle platných vyhlášek a norem

 • pro úplné začatečníky

 • opakovací školení pro zkušené lešenáře

 • vydání lešenářského průkazu

 

Obsah školení :

 • přehled v současné době platných norem

 • názvosloví

 • pochopení návodu na montáž

 • bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby lešení

 • opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů

 • opatření v případě nepříznivých změn povětrnostní situace

 • přípustná zatížení

 • další rizika spojená s montáží, demontáží a používáním lešení

 

 • školení lešenářů lze po dohodě uskutečnit do 3 pracovních dnů od objednání

 • po celé ČR nebo v našem školícím středisku

 

Ceny a online objednávky:    

 

Kontaktujte nás