Prodej rámového lešení Scaffon

Velice variabilní rámové lešení

 

Rámové lešení typu Scaffon (systémové lešení, jehož svislá nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných rámů) je určeno k provádění následujících prací :
 
 
- omítání zdí,
- zateplování budov,
- malování zdí,
- mytí oken,
- renovace, konzervování a dekorace fasád,
- zdicí práce na budovách a stavbách,
- montáž průmyslových zařízení,
- čištění a antikorozní ochrana ocelových konstrukcí.
S ohledem na nejvyšší dovolené zatížení plošiny 2 kN/m2 (Třetí třída zatížení podlah podle harmonizujícího dokumentu nebo třetí číslo jmenovité hodnoty podle ČSN 73 8111 (HD 1000) prováděné práce nesmějí vyžadovat skladování většího množství stavebního materiálu na lešení. Technická charakteristika lešení:
 
 
- maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů) – 60 m
- délka lešení – libovolná, konfigurovaná z polí o délkách 0,8 ; 1,5 ; 2,2 nebo 3,0 m
- šířka lešení 0,8; 1,10 m
- výška rámu 2,0 m
- nejvyšší dovolené zatížení pracovní plošiny 2 kN/ m2
- možnost umístění lešení při otevřené nebo uzavřené fasádě
- možnost přechodu z modulu o délce 2,2 m na modul o délce 3,0 m a naopak
- možnost použití úzkých a širokých konzol rozšiřujících plošiny
- možnost přemístění osy lešení
- možnost zajištění lešení záchytnou sítí nebo plachtou
- možnost instalace nákladního výtahu
- možnost použití dopravního výložníku o nosnosti 150 kg
- možnost obejití překážek použitím příhradových vazníků
- protikorozní ochrana kovových prvků zinkováním, a dřevěných prvků impregnací
- označovaní všech prvků identifikačním znakem výrobce nebo nápisem "Scaffon"a v případě nosných elementů (rámy, rošty a konzoly) datumem výroby.
 

Prázdninové slevy!